CÔNG TRÌNH NỔI BẬT

Dưới đây là danh sách các công trình nổi bật LUMI – Smartgroup đã thi công hoàn thiện, quý khách vui lòng bấm vào “Xem ảnh hoàn thiện” để hiển thị đầy đủ ảnh thực tế tại công trình

Biệt thự đơn lập anh Hoàng – KĐT Parkcity

Đơn vị hoàn thiện: Smartgroup

Thời gian hoàn thiện: / 6 ngày

Chung cư cao cấp anh Trung – 59 Xuân Diệu

Đơn vị hoàn thiện: Smartgroup

Thời gian hoàn thiện: / 2 ngày

Văn phòng IEC Game – Hoàng Đạo Thúy

Đơn vị hoàn thiện: Smartgroup

Thời gian hoàn thiện: / 3 ngày

Căn hộ nhà chị Hồng – Yên Bình, Thạch Thất

Đơn vị hoàn thiện: Smartgroup

Thời gian hoàn thiện: / 3 ngày

Biệt thự anh Nam – Nguyệt Quế 20, Vinhomes Riverside

Đơn vị hoàn thiện: Smartgroup

Thời gian hoàn thiện: / 6 ngày

Chung cư cao cấp chị Duyên – BRG 25 Lê Văn Lương

Đơn vị hoàn thiện: Smartgroup

Thời gian hoàn thiện: / 4 ngày

Biệt thự riêng biệt chú Đức – Việt Trì, Phú Thọ

Đơn vị hoàn thiện: Smartgroup

Thời gian hoàn thiện: / 11 ngày

Chung cư cao cấp chị Trúc – Hong Kong Tower

Đơn vị hoàn thiện: Smartgroup

Thời gian hoàn thiện: / 3 ngày

Biệt thự đơn lập anh Hoàng – Parkcity

Đơn vị hoàn thiện: Smartgroup

Thời gian hoàn thiện: / 6 ngày

Chung cư cao cấp anh Trung – 59 Xuân Diệu

Đơn vị hoàn thiện: Smartgroup

Thời gian hoàn thiện: / 2 ngày

Văn phòng IEC Game – Hoàng Đạo Thúy

Đơn vị hoàn thiện: Smartgroup

Thời gian hoàn thiện: / 3 ngày

Nhà chị Hồng – Yên Bình, Thạch Thất

Đơn vị hoàn thiện: Smartgroup

Thời gian hoàn thiện: / 3 ngày

Biệt thự anh Nam – Nguyệt Quế 20, Vinhomes Riverside

Đơn vị hoàn thiện: Smartgroup

Thời gian hoàn thiện: / 6 ngày

Chung cư cao cấp chị Duyên – BRG 25 Lê Văn Lương

Đơn vị hoàn thiện: Smartgroup

Thời gian hoàn thiện: / 4 ngày

Biệt thự chú Đức – Việt Trì, Phú Thọ

Đơn vị hoàn thiện: Smartgroup

Thời gian hoàn thiện: / 11 ngày

Chung cư cao cấp chị Trúc – Hong Kong Tower

Đơn vị hoàn thiện: Smartgroup

Thời gian hoàn thiện: / 3 ngày

Biệt thự đơn lập anh Hoàng – Parkcity

Đơn vị hoàn thiện: Smartgroup

Thời gian hoàn thiện: / 6 ngày

Chung cư cao cấp anh Trung – 59 Xuân Diệu

Đơn vị hoàn thiện: Smartgroup

Thời gian hoàn thiện: / 2 ngày

Văn phòng IEC Game – Hoàng Đạo Thúy

Đơn vị hoàn thiện: Smartgroup

Thời gian hoàn thiện: / 3 ngày

Nhà chị Hồng – Yên Bình, Thạch Thất

Đơn vị hoàn thiện: Smartgroup

Thời gian hoàn thiện: / 3 ngày

Biệt thự anh Nam – Nguyệt Quế 20, Vinhomes Riverside

Đơn vị hoàn thiện: Smartgroup

Thời gian hoàn thiện: / 6 ngày

Chung cư cao cấp chị Duyên – BRG 25 Lê Văn Lương

Đơn vị hoàn thiện: Smartgroup

Thời gian hoàn thiện: / 4 ngày

Biệt thự chú Đức – Việt Trì, Phú Thọ

Đơn vị hoàn thiện: Smartgroup

Thời gian hoàn thiện: / 11 ngày

Chung cư cao cấp chị Trúc – Hong Kong Tower

Đơn vị hoàn thiện: Smartgroup

Thời gian hoàn thiện: / 3 ngày