TRUNG TÂM LÁI XE AN TOÀN HONDA VIỆT NAM

TRUNG TÂM LÁI XE AN TOÀN HONDA VIỆT NAM

Quy mô: 06 phòng đào tạo, 01 phòng họp

Hạng mục thi công: điều khiển chiếu sáng, cảm biến chiếu sáng tự động, điều khiển rèm, điều khiển máy chiếu, màn chiếu

TRUNG TÂM LÁI XE AN TOÀN HONDA VIỆT NAM - ccb82b168dd19b71f5a253053e9a5bbaa96f4d9fTRUNG TÂM LÁI XE AN TOÀN HONDA VIỆT NAM - 19dd58a29009c4c5c68055f3d25bf49b950f2ea5TRUNG TÂM LÁI XE AN TOÀN HONDA VIỆT NAM - 5cf4151c5d1d41add1367335a2e04a6c0a04cd7aTRUNG TÂM LÁI XE AN TOÀN HONDA VIỆT NAM - 13d4aff563ef6ab1e598133f7bc497288c0211fdTRUNG TÂM LÁI XE AN TOÀN HONDA VIỆT NAM - 1616dcd589c00fa9b7609278c883b95779a64cc4

TRUNG TÂM LÁI XE AN TOÀN HONDA VIỆT NAM

Quy mô: 06 phòng đào tạo, 01 phòng họp

Hạng mục thi công: điều khiển chiếu sáng, cảm biến chiếu sáng tự động, điều khiển rèm, điều khiển máy chiếu, màn chiếu

TRUNG TÂM LÁI XE AN TOÀN HONDA VIỆT NAM - ccb82b168dd19b71f5a253053e9a5bbaa96f4d9fTRUNG TÂM LÁI XE AN TOÀN HONDA VIỆT NAM - 19dd58a29009c4c5c68055f3d25bf49b950f2ea5TRUNG TÂM LÁI XE AN TOÀN HONDA VIỆT NAM - 5cf4151c5d1d41add1367335a2e04a6c0a04cd7aTRUNG TÂM LÁI XE AN TOÀN HONDA VIỆT NAM - 13d4aff563ef6ab1e598133f7bc497288c0211fdTRUNG TÂM LÁI XE AN TOÀN HONDA VIỆT NAM - 1616dcd589c00fa9b7609278c883b95779a64cc4

Trả lời

Hệ thống SmartGroup: smartgroup.vn lumiviet.vn
Facebook
Youtube
Tài liệu
0916 678 556