LIỀN KỀ VOV MỄ TRÌ

LIỀN KỀ VOV MỄ TRÌ

Diện tích: 120m x 5 tầng

Số phòng: 1 PK, 1 Bếp, 4 PN

Hạng mục thi công: Điều khiển chiếu sáng, điều khiển rèm, cổng, hệ thống báo động an ninh, báo cháy

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH

LIỀN KỀ VOV MỄ TRÌ - c98a40254b2a1e927c3c0407ed7c43d8fba79233LIỀN KỀ VOV MỄ TRÌ - dfe2e7c3958d1298460957f970fe862ba3492b3dLIỀN KỀ VOV MỄ TRÌ - 5c7c483531647849fb5fa52cf430e8a21021c338LIỀN KỀ VOV MỄ TRÌ - abd9038a79eb503cf2f73f0c46b186e4bc9f5162LIỀN KỀ VOV MỄ TRÌ - c71535369296d51e8c1988c8073a756615d73680

LIỀN KỀ VOV MỄ TRÌ

Diện tích: 120m x 5 tầng

Số phòng: 1 PK, 1 Bếp, 4 PN

Hạng mục thi công: Điều khiển chiếu sáng, điều khiển rèm, cổng, hệ thống báo động an ninh, báo cháy

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH

LIỀN KỀ VOV MỄ TRÌ - c98a40254b2a1e927c3c0407ed7c43d8fba79233LIỀN KỀ VOV MỄ TRÌ - dfe2e7c3958d1298460957f970fe862ba3492b3dLIỀN KỀ VOV MỄ TRÌ - 5c7c483531647849fb5fa52cf430e8a21021c338LIỀN KỀ VOV MỄ TRÌ - abd9038a79eb503cf2f73f0c46b186e4bc9f5162LIỀN KỀ VOV MỄ TRÌ - c71535369296d51e8c1988c8073a756615d73680

Trả lời

Hệ thống SmartGroup: smartgroup.vn lumiviet.vn
Facebook
Youtube
Tài liệu
0916 678 556