BIỆT THỰ HIỆP HÒA, BẮC GIANG

BIỆT THỰ BẮC GIANG

Diện tích: 250/1200m

Số tầng nổi: 03

Hạng mục thi công: Chiếu thông minh, chiếu sáng tự động, camera quan sát, hệ thống cảnh báo an ninh, cổng tự động.

MỘT VÀI HÌNH ẢNH THI CÔNG THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH

Lắp đặt hệ thống camera

Chiếu sáng tự động khu vực cầu thang và sảnh

BIỆT THỰ HIỆP HÒA, BẮC GIANG - 89d51251a4ef06991a965f5360ef096093ccd139 1BIỆT THỰ HIỆP HÒA, BẮC GIANG - 3e608c3ed0a25f67ea4216a56b2716f582b034f7BIỆT THỰ HIỆP HÒA, BẮC GIANG - fe70f59896818473ea084d9f1ae96a5ff65d92d1 1BIỆT THỰ HIỆP HÒA, BẮC GIANG - f238511a1ac2417f344cb9ddbad2e1d9afbfb723 1BIỆT THỰ HIỆP HÒA, BẮC GIANG - 1c22ce56476277b1345f8c4a687f3776e4e33118 1

BIỆT THỰ BẮC GIANG

Diện tích: 250/1200m

Số tầng nổi: 03

Hạng mục thi công: Chiếu thông minh, chiếu sáng tự động, camera quan sát, hệ thống cảnh báo an ninh, cổng tự động.

MỘT VÀI HÌNH ẢNH THI CÔNG THỰC TẾ TẠI CÔNG TRÌNH

Lắp đặt hệ thống camera

Chiếu sáng tự động khu vực cầu thang và sảnh

BIỆT THỰ HIỆP HÒA, BẮC GIANG - 89d51251a4ef06991a965f5360ef096093ccd139 1BIỆT THỰ HIỆP HÒA, BẮC GIANG - 3e608c3ed0a25f67ea4216a56b2716f582b034f7BIỆT THỰ HIỆP HÒA, BẮC GIANG - fe70f59896818473ea084d9f1ae96a5ff65d92d1 1BIỆT THỰ HIỆP HÒA, BẮC GIANG - f238511a1ac2417f344cb9ddbad2e1d9afbfb723 1BIỆT THỰ HIỆP HÒA, BẮC GIANG - 1c22ce56476277b1345f8c4a687f3776e4e33118 1

Trả lời

Hệ thống SmartGroup: smartgroup.vn lumiviet.vn
Facebook
Youtube
Tài liệu
0916 678 556